Tejn vandværks takster 


Kundernes klageret ændres fra 1.oktober 2015.

Forbrugerne kan indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens vej 35, 3500 Valby.

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. 
Indgiver kunden en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til 100,- kr. 
Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklage-nævnet. 
Dette koster 400,- kr. Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold. 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. 
Læs nærmere herom på


Åbnes her Takster Tryk her