Velkommen til Tejn Vandværk

 

Driftsstatus for vandværket: (Driftsforstyrrelser eller anden information)

 I øjeblikket er der ingen problemer...


Oplever du luft eller misfarvet vand i rør. Se forklaring her

 

 Beskeder fra vandværket:             Se venligst længere nede på siden

 

 Generalforsamling

 Tejn Vandværk afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 16. juni 2021 kl. 19.00 i Tejn Medborgerhus, Ndr. Strandvej 31, 3770 Allinge

Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag om opførelse af ny rentvandstank vil blive behandlet på generalforsamlingen.
Hvis du/I vil deltage i et lettere arrangement efter generalforsamling er tilmelding nødvendig til post@tejnvand.dk. Deltagere skal kunne fremvise negativ test eller Coronapas.

 Slide3

 Der er fra bestyrelsen indkommet et forslag til dagsordenen, (punkt 7.) Ny rentvandstank og nyt udpumpningsanlæg i ny tilbygning

 Unavngivet

 Illustration 3

Illustration 2

Mød op på generalforsamlingen, hør om hvorfor, hvordan, hvornår og ikke mindst hvad betydning har det for andelshaverne 

 

 

  

 

 

 

 

 A´contoafregning

Billede af penge 

  

A´contoafregnings dato bliver rykket fra den 10. februar til den 1. februar

Efterfølgende a´contoafregning sker den 1. i hvert kvartal.

 

  

 

 

 

 Aflæsningsenhed for Kamstrup Vandmåler:

 

 kamstrup

Aflæsningsenheden kan købes i gennem vandværket, som leverer og installerer den.

Enheden koster 1500kr. + moms incl. montering.

Rækkevidden er desværre begrænset og det er ikke i alle steder enheden kan bruges.

Der hvor den ikke virker, kommer der ikke en regning på forsøg på installation af enheden.

Kontakt venligst vandværkets Driftsteknikker for mere information.