Her vil det stå hvis der er driftsforstyrrelser eller p

 Ordinær Generalforsamling afholdes onsdag den 20/2 - 2019 kl. 19.00 i Tejn medborgerhus.

Tilmelding til traktement skal ske til Steen Friis på 20490908

 

 

 

Driftstekniker : Thorbjørn Gjessing tlf. 21 26 98 22 (Døgnvagt)

Kasserer : Ralf Jensen 

Administration: Thorbjørn Gjessing tlf. 21269822

 
 
 

  Oplever du luft eller misfarvet vand i rør. Se forklaring her