Tilslutning til vandværket foregår således at: Man finder tilslutningsformularen på vores hjemmeside under information. 
Den udfyldes med de forespurgte oplysninger. 
Det er vigtigt at have en aut. VVS installatør ind over, da det er ham som først og fremmest skal beregne lednings dimensionen til ejendommen ,samt udføre arbejdet fra skel og ind på din grund. (autorisationslovgivning gælder her)
Når formularen er udfyldt sendes til os på mail, der er vist et symbol nederst i tilslutningsformularen. Vi fremsender en regning, på tilslutning til vandværket. Når regningen er betalt, kan tilslutningen finde sted.
Man er nu fuldbyrdet medlem/ andelshaver af Vandværket.
Vandværket etablerer en stikledning fra forsyningsledning til skel.Vandværket ligger stikledningen frem til skel ( ca. 1-2 meter inde på grunden) her monteres en godkendt vandmålerbrønd hvor vandmåleren monteres i. Kun VVS - installatøren eller Vandværket må montere vandmåleren som udleveres af vandværket.
Vandmåleren er vandværkets ejendom, derfor vores ansvar. 
Yderligere spørgsmål kan rettes til Vandværkets driftspersonale