Beredskabsplan

Her kan du læse Tejn vandværks beredskabsplan:
Ved forurenings hændelser
GØR DETTE STRAKS:
Kontakt det kommunale tilsyn:               
Jens Hansen: Fast: 56922075 eller Mobil: 30181411                   
ELLER
Politi - 56 90 14 48
Brandberedskabet - 56 92 21 00     
 også aften, weekend og helligdage ol.)

Beredskabsplanen kan rekvireres hos Vandværket