Her kan du læse om vandkvaliteten i ny fane

På Baggrund af den seneste tids omtale på FB og Danmarks Naturfredningsforening hjemmeside, vil vandværket pointere, at vi har en boring som pt. er belastet med Pesticidrester, men under grænse værdierne.
Vandværkets politik er at vi leverer pisticidfrit vand ud til sine forbrugere.