Her vil det stå hvis der er driftsforstyrrelser eller problemer

 

 

 

 På Baggrund af den seneste tids omtale vedr. fund af pesticidnedbrydningdproduktet desphenyl-chloridazon i danske drikkevandsboringer, har Tejn Vandværk foretaget prøver på afgang vandværk, samt en af vores mest udsatte boring. Der er IKKE fundet spor af desphenyl-chloridazon i vores drikkevand.

 

 

 

 Vandværket har indført vis forbrug. Her kan du følge dit vand forbrug. Du skal bruge dit FORBRUGER NR. og din PINKODE/MÅLER NR., det findes nederst på årsopgørelsen som sendes ud i januar.

For at kunne aflæse sit forbrug, skal man have beboet ejendommen over et år. Det er kun nuværende ejers forbrug som vises.

 

 

Driftstekniker : Thorbjørn Gjessing tlf. 21 26 98 22 (Døgnvagt)

Kasserer : Ralf Jensen 

Administration: Thorbjørn Gjessing tlf. 21269822

 
 
 

  Oplever du luft eller misfarvet vand i rør. Se forklaring her