Her vil det stå hvis der er driftsforstyrrelser eller problemer

  

 

 

 På Baggrund af den seneste tids omtale vedr. fund af pesticidnedbrydningdproduktet desphenyl-chloridazon i danske drikkevandsboringer, har Tejn Vandværk foretaget prøver på afgang vandværk, samt en af vores mest udsatte boring. Der er IKKE fundet spor af desphenyl-chloridazon i vores drikkevand.

 

 

Vandværket månedsaflæser vandmålerne, så Vandværket kan beregne spildet på ledningsnettet.


 

Driftstekniker : Thorbjørn Gjessing tlf. 21 26 98 22 (Døgnvagt)

Kasserer : Ralf Jensen 

Administration: Thorbjørn Gjessing tlf. 21269822

 
 
 

  Oplever du luft eller misfarvet vand i rør. Se forklaring her