Her vil det stå hvis der er driftsforstyrrelser eller problemer

 Vandbrud på kildesgårdsvej, derfor ikke noget vand på blommestien og kildesgårdavej

 

 På Baggrund af den seneste tids omtale vedr. fund af pesticidnedbrydningdproduktet desphenyl-chloridazon i danske drikkevandsboringer, har Tejn Vandværk foretaget prøver på afgang vandværk, samt en af vores mest udsatte boring. Der er IKKE fundet spor af desphenyl-chloridazon i vores drikkevand.

 

 

 

 Vandværket har indført vis forbrug. Her kan du følge dit vand forbrug. Du skal bruge dit FORBRUGER NR. og din PINKODE/MÅLER NR., det findes nederst på årsopgørelsen som sendes ud i januar.

For at kunne aflæse sit forbrug, skal man have beboet ejendommen over et år. Det er kun nuværende ejers forbrug som vises.

 

 

Driftstekniker : Thorbjørn Gjessing tlf. 21 26 98 22 (Døgnvagt)

Kasserer : Ralf Jensen 

Administration: Thorbjørn Gjessing tlf. 21269822

 
 
 

  Oplever du luft eller misfarvet vand i rør. Se forklaring her